Anh chủ nhà dái dài vô tình được móc lốp gái xinh vào vào tránh mưa Xu Yunshan, kệ sắt vô trong rồi đạp mạnh mấy cái là cánh của bung ra, rồi đúng như dự đoán là không đóng lại được nữa, phải ràng dây lại sau khi cho cái cửa tailgate ở chỗ ổng vô chở về, người ta bán xe đồng nát là bỏ luôn hết đồ nghề bên trong, sex vlxx vì chủ xe là ủy ban quận chứ không phải tư nhân, cứ máy móc thủ tục mà làm thôi, còn người sử dụng xe thì cũng chẳng quan tâm vì mỗi bữa một người khác nhau, có đủ hết, từ máy cưa máy